...

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư trực tuyến tháng 06/2022

13 Tháng 6, 2022

Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam trực thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư theo hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Zoom Cloud Meeting vào tháng 06/2022. Chương trình có sự tham gia của các giảng viên là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Legal Coaching Training Program

LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ THÁNG 06/2022

THÔNG TIN CHI TIẾT:

1. Khóa bồi dưỡng ngày 18/06/2022 (Thứ Bảy)

 • Chuyên đề: Pháp luật về Hợp đồng vô hiệu - Căn cứ và Hậu quả 

 • Người hưỡng dẫn chuyên đề: GS.TS. Đỗ Văn Đại - Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

 • Thời gian: Sáng từ 08h00 - 12h00 và chiều từ 13h30 - 17h30 ngày 18/06/2022

 • Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào  15h00 ngày 17/06/2022)

 • Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản: 

        Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
        STK: 1231 0000 414 712

        Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung

     Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 18/06/2022

2. Khóa bồi dưỡng ngày 25/06/2022 (Thứ Bảy)

 • Chuyên đề: Kỹ năng hành nghề luật sư trong vụ án bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

 • Người hưỡng dẫn chuyên đề: TS.LS. Nguyễn Đình Thơ - Ủy viên Ban Thường Vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Đào tạo, Bồi dưỡng của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Văn phòng luật sư Nguyễn Đình Thơ, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

 • Thời gian: Sáng từ 08h00 - 12h00 và chiều từ 13h30 - 17h30 ngày 25/06/2022

 • Hình thức học: Trực tuyến qua phần mềm Zoom Cloud Meeting (Ban tổ chức sẽ gửi đường link cho học viên chậm nhất vào  15h00 ngày 24/06/2022)

 • Kinh phí: 300.000đ/Học viên, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản theo số tài khoản: 

        Trung tâm bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư Việt Nam
        STK: 1231 0000 414 712

        Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Trung

        Nội dung chuyển khoản: Họ tên và số thẻ luật sư (nếu là luật sư) của người tham dự khóa bồi dưỡng ngày 25/06/2022

ĐĂNG KÝ THAM GIA:

Vui lòng đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng theo địa chỉ email: daotaoluatsu@gmail.com

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP HỌC:

 • Đăng ký khóa bồi dưỡng ngày ... tháng 6 năm 2022
 • Họ và tên
 • Ngày tháng năm sinh

 

Tin liên quan

 • VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  VCCI