...

Tuần lễ Tranh chấp quốc tế London 2023 (LIDW 2023)

08 Tháng 3, 2023

VIAC tham gia là đơn vị hỗ trợ Tuần lễ Tranh chấp quốc tế London 2023 (LIDW 2023)

Tuần lễ Tranh chấp quốc tế Luân Đôn (London International Disputes Week - LIDW) lần đầu tiên diễn ra vào năm 2019, với mục đích thúc đẩy sự phát triển cũng như tăng cường nhận thức của cộng đồng về hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương thức trọng tài tại Luân Đôn. Sau sự thành công của các tuần lễ trọng tài được tổ chức, diễn đàn này đang ngày càng có tầm ảnh hưởng cũng như đang đóng góp tích cực cho những bước tiến mới trong hoạt động giải quyết tranh chấp, là tiền đề hướng tới đưa Luân Đôn trở thành địa điểm hàng đầu trong khu vực trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế. Trong những năm qua, diễn đàn chuyên môn trên đã thu hút sự tham gia đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân với cùng mục tiêu cùng nhau thảo luận và khám phá các khía cạnh đa dạng từ thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp quốc tế

Tiếp nối sự thành công của tuần lễ trọng tài London LIDW 2022, London International Disputes Week 2023 (LIDW 2023) sẽ tiếp tục được tổ chức từ ngày 15/5/2023 – 19/5/2023 với chủ đề: "Adapting to a changing world” (Thích ứng với thế giới đang thay đổi). Cùng với đó, LIDW 2023 cũng sẽ tập trung nhiều hơn vào cách London hướng đến các triển vọng trên trường quốc tế và thích ứng với nhu cầu thay đổi của khách hàng quốc tế trong tương lai để có thể duy trì vị thế là trung tâm hàng đầu trong nước và quốc tế về giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng truy cập:

Website: https://2023.lidw.co.uk/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/lidw/

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI