...

Ấn phẩm Kinh doanh sành luật (Ứng dụng Luật doanh nghiệp năm 2020 và quy định liên quan) – Trọng tài viên Trương Thanh Đức

21 Tháng 5, 2021

Cùng với Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam, là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động đầu tư, kinh doanh liên quan của doanh nghiệp. Từ Luật Công ty năm 1990 và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990, quá trình thay đổi và hoàn thiện Luật Doanh nghiệp diễn ra liên tục, nhanh chóng với 4 lần ban hành mới vào các năm 1999, 2005, 2014 và 2020.

Trong bối cảnh xã hội hiện nay, xu hướng toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã tác động nhiều chiều đến nền kinh tế Việt Nam cũng như hoạt động kinh doanh của các công ty. Để tận dụng lợi thế cũng như hạn chế các rủi ro trong hoạt động sản xuất - kinh doanh thì những người lãnh đạo, quản lý công ty, các luật sư tư vấn cần phải đưa ra các giải pháp pháp lý chính xác, kịp thời. Muốn vậy, chỉ hiểu biết pháp luật thôi thì chưa đủ, những người lãnh đạo, quản lý công ty, các luật sư tư vấn còn cần phải nắm vững và làm chủ được hoàn cảnh bằng cách vận dụng linh hoạt các quy định của pháp luật, phải trở thành những chuyên gia, những người “sành sỏi”, hiểu biết pháp luật nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong hoạt động kinh doanh. Xuất phát từ lý do này, Luật sư Trương Thanh tâm huyết nghiên cứu và biên soạn cuốn sách Kinh doanh sành luật (Ứng dụng Luật Doanh nghiệp năm 2020 và quy định liên quan).

Cuốn sách được tác giả biên soạn dựa trên cơ sở kế thừa nội dung cuốn sách Luận giải về Luật Doanh nghiệp hiện hành (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp). Nội dung cuốn sách tổng hợp luận những điều khoản quan trọng của Luật Doanh nghiệp - 2020 cũng như các quy định liên quan giúp người đọc hệ thống hóa, nắm bắt được một cách toàn diện và khoa học các quy định. pháp luật liên quan đến các vấn đề, vướng mắc thường gặp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, người đọc sẽ tìm thấy ở cuốn sách những điểm cần lưu ý và những giải pháp mang tính gợi mở cho các vấn đề cụ thể từng xảy ra trong thực tiễn. Bên cạnh đó, bằng việc so sánh giữa các quy định pháp luật qua các lần sửa đổi, bổ sung, người đọc sẽ có được cái nhìn hệ thống về tiến trình thay đổi, phát triển của Luật Doanh nghiệp nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung.

Cuốn sách được tác giả biên soạn dựa trên cơ sở kế thừa nội dung cuốn sách Luận giải về Luật Doanh nghiệp hiện hành (36 kế sách pháp lý của doanh nghiệp). Nội dung cơ bản:

(i) Tổng hợp, bình luận những điều khoản quan trọng của Luật Doanh nghiệp năm 2020 cũng như các quy định liên quan.

(ii) Hệ thống hóa một cách toàn diện và khoa học các quy định pháp luật liên quan đến các vấn đề, vướng mắc thường gặp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.

(iii) Cung cấp những điểm cần lưu ý và những giải pháp mang tính gợi mở cho các vấn đề cụ thể từng xảy ra trong thực tiễn.

(iv) Hệ thống tiến trình thay đổi, phát triển của Luật Doanh nghiệp nói riêng, pháp luật Việt Nam nói chung bằng việc so sánh giữa các quy định pháp luật qua các lần sửa đổi, bổ sung.

Tác giả cuốn sách - Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) đã từng là Chuyên gia tham vấn thẩm tra các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật tại Văn phòng Chính phủ; thành viên Tổ công tác thi hành - nghiệp và Luật Đầu tư năm 2014; đồng thời cũng là tác giả của 3 cuốn sách: Luận giải về Luật Doanh nghiệp; Chín biện pháp bảo đảm nghĩa vụ hợp đồngCẩm nang pháp luật ngân hàng đều được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI