Sự kiện

Sự kiện

Khóa tập huấn về ban ngăn ngừa phân xử tranh chấp do Hội Pháp luật Việt Nam (SCLVN) tổ chức

Khóa tập huấn về ban ngăn ngừa phân xử tranh chấp do Hội Pháp luật Việt Nam (SCLVN) tổ chức

01 Tháng 12, 2023

Trong thời gian vừa qua, ngành xây dựng Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu trong việc phát triển và mở rộng các hoạt động xây dựng. Tuy vậy, kèm theo đó là sự gia tăng các tranh chấp trong xây dựng. So với, Cơ chế giải quyết tranh chấp bằng Ban ngăn ngừa phân xử tranh chấp (DB, DAB, DAAB) được sử dụng trong ngành xây dựng ở nhiều nước trong khu vực và trên thế giới vì đây là phương thức hiệu quả để giải quyết các tranh chấp trong hoạt động xây dựng mà không làm ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ của dự án. Trong những dự án sử dụng nguồn vốn vay ODA, vốn đầu tư nước ngoài, hoặc các dự án đấu thầu quốc tế thì việc áp dụng Ban ngăn ngừa phân xử tranh chấp ngày càng phổ biến. Tuy vậy, các Bên tại Việt Nam, bao gồm cả cơ quan quản lý nhà nước, Chủ đầu tư, Tư vấn, Nhà thầu, thường thiếu thông tin và kinh nghiệm khi áp dụng mô hình Ban ngăn ngừa phân xử tranh chấp này.

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 07: Hủy phán quyết và Công nhận cho thi hành phán quyết

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 07: Hủy phán quyết và Công nhận cho thi hành phán quyết

13 Tháng 11, 2023

Buổi Talkshow cuối cùng trong chuỗi sự kiện "Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC," về " Hủy phán quyết và Công nhận cho thi hành phán quyết ". Trên thực tiễn, hoạt động yêu cầu Hủy Phán quyết Trọng tài và Công nhận cho thi hành Phán quyết Trọng tài còn nhiều nội dung gây tranh cãi đối với quy định hiện hành và nhận được sự quan tâm lớn. Nhằm mục đích nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại đối với các quy định về thủ tục yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài,thủ tục hủy Phán quyết Trọng tài, vai trò hỗ trợ của toà án, và trên cơ sở đối chiếu với các quy định của Luật Mẫu và Quy tắc Trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) cùng với những đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Trọng tài 2010 của Hội Luật Gia Việt Nam.

Hội thảo Công bố Báo cáo Rà soát các mẫu Hợp đồng PPP và Báo cáo Huy động nguồn lực tài chính mới cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

Hội thảo Công bố Báo cáo Rà soát các mẫu Hợp đồng PPP và Báo cáo Huy động nguồn lực tài chính mới cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

07 Tháng 11, 2023

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực, tăng cường khả năng thích ứng và phát triển bền vững” , VIAC phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (USAID) đã tiến hành xây dựng báo cáo rà soát mẫu hợp đồng hợp tác công – tư (PPP) cũng như vấn đề huy động các nguồn lực cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam.

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 06: Lập phán quyết trọng tài & Chấm dứt tố tụng trọng tài

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 06: Lập phán quyết trọng tài & Chấm dứt tố tụng trọng tài

06 Tháng 11, 2023

Tiếp tục trong chuỗi sự kiện "Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC”, buổi tọa đàm thứ sáu về " Lập phán quyết trọng tài và Chấm dứt tố tụng trọng tài " tập trung thảo luận về nội dung của Phán quyết Trọng tài và thời điểm xác định quá trình tố tụng trọng tài chấm dứt. Trong buổi tọa đàm, các diễn giả sẽ cùng thảo luận về những quy định liên quan trong dự thảo sửa đổi Luật Trọng tài Thương mại 2010 của Hội Luật Gia Việt Nam trong sự so sánh với quy định của Luật Mẫu và Quy tắc Trọng tài của UNCITRAL. Từ đó, thảo luận về thực tiễn ban hành phán quyết trọng tài và đánh giá tác động của đề xuất sửa đổi lên thực tiễn quá trình lập phán quyết trọng tài và chấm dứt tố tụng trọng tài.

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 05: Tiến hành tố tụng trọng tài

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 05: Tiến hành tố tụng trọng tài

30 Tháng 10, 2023

Quy định về tiến hành tố tụng trọng tài đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài, nhằm đảm bảo sự công bằng cho các bên cũng như thúc đẩy quy trình giải quyết hiệu quả. Hiện nay, Bên cạnh các quy định về các vấn đề tố tụng như ngôn ngữ trọng tài, địa điểm trọng tài, luật áp dụng, hiện pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về thẩm quyền điều hành tố tụng trọng tài cũng như thẩm quyền đánh giá chứng cứ. Điều này tạo nên những khó khăn cho hội đồng trọng tài trong quá trình tố tụng trọng tài.  

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 04: Các biện pháp tạm thời và Trọng tài viên khẩn cấp

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 04: Các biện pháp tạm thời và Trọng tài viên khẩn cấp

24 Tháng 10, 2023

Buổi Talkshow thứ tư trong chuỗi sự kiện "Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC," sẽ được tiến hành với chủ đề "Các biện pháp tạm thời và trọng tài khẩn cấp và Trọng tài viên khẩn cấp". Buổi Talkshow này sẽ so sánh và đối chiếu những đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Trọng tài 2010 của Hội Luật Gia Việt Nam với Luật Mẫu của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) về Trọng tài Thương mại Quốc tế và Quy tắc trọng tài của UNCITRAL để xem xét cách quy định điều chỉnh phạm vi biện pháp tạm thời, quyền yêu cầu và thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời và đồng thời xem xét quyền và trách nhiệm của trọng tài viên khẩn cấp và cách thức bổ nhiệm họ.

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 03: Thỏa thuận Trọng tài

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 03: Thỏa thuận Trọng tài

17 Tháng 10, 2023

Tiếp tục trong chuỗi  Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC (VAS 2023 Crossover) , buổi Talkshow thứ hai với chủ đề " Thỏa thuận Trọng tài"

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án bằng phương thức trực tuyến

Hội thảo Chia sẻ kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp dân sự tại Tòa án bằng phương thức trực tuyến

17 Tháng 10, 2023

Chương trình do Học viện Tư pháp phối hợp với Bộ Tư pháp Công hòa Liên bang Đức tổ chức nhằm mở ra diễn đàn trao đổi về thực tiễn giải quyết tranh chấp dân sự tại tòa án bằng phương thức trực tuyến tại Việt Nam và CHLB Đức.

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 02: Thành phần Hội đồng trọng tài & Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 02: Thành phần Hội đồng trọng tài & Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài

27 Tháng 9, 2023

Tiếp tục trong chuỗi sự kiện "Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài Thương mại 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC,", buổi Talkshow thứ hai với chủ đề " Thành phần Hội đồng trọng tài & Thẩm quyền của Hội đồng trọng tài " tập trung làm sáng tỏ các khía cạnh quan trọng trong quá trình thành lập hội đồng trọng tài và xem xét thẩm quyền trọng tài theo quy định tại Luật Trọng tài Thương mại 2010 dưới góc nhìn so sánh với Luật Mẫu và Quy tắc Trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL). Những chuyên gia, học giả và người hành nghề trong lĩnh vực trọng tài tham gia chia sẻ tại buổi Talkshow sẽ cung cấp những hiểu biết sâu sắc, chia sẻ kinh nghiệm và tham gia vào các cuộc thảo luận về những các tiêu chuẩn của trọng tài viên, cơ chế bầu trọng tài viên, cũng như bàn luận về vấn đề xem xét thẩm quyền của Hội đồng trọng tài.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI