Sự kiện

Sự kiện

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 01: Những quy định chung

[VAS 2023 CROSSOVER] Chủ đề 01: Những quy định chung

12 Tháng 10, 2023

Gần đây, Hội Luật gia Việt Nam đã đề xuất một dự thảo sửa đổi và bổ sung Luật Trọng tài thương mại 2010, nhằm khắc phục những hạn chế của quy định pháp luật hiện tại và VIAC cũng đang tiến hành điều chỉnh Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm. 

[VAS 2023 Crossover] Chuỗi tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật TTTM 2010 và Quy tắc tố tụng Trọng tài VIAC

[VAS 2023 Crossover] Chuỗi tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật TTTM 2010 và Quy tắc tố tụng Trọng tài VIAC

25 Tháng 9, 2023

Nhằm thúc đẩy thảo luận và trao đổi ý kiến về những đề xuất trong Dự thảo sửa đổi Luật Trọng tài thương mại của Hội Luật gia, những vấn đề khác cần sửa đổi bổ sung trong Luật Trọng tài thương mại và Quy tắc trọng tài của VIAC cũng như các trung tâm trọng tài khác tham khảo các quy định của Luật mẫu về Trọng tài thương mại quốc tế và Quy tắc trọng tài của Ủy ban Liên hợp quốc về Luật Thương mại Quốc tế (UNCITRAL) và các kinh nghiệm trong nước và quốc tế, ADR Việt Nam Chambers cùng Hop Dang’s Chambers đã phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) để tổ chức một chuỗi Talkshow với chủ đề " Tọa đàm về những vấn đề cần sửa đổi bổ sung trong Luật TTTM 2010 và Quy tắc trọng tài VIAC - Tham khảo thực tiễn Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế và Luật Mẫu UNCITRAL/Quy tắc trọng tài UNCITRAL ." Chuỗi Talkshow này sẽ tập trung vào việc đề xuất, trao đổi, xem xét những vấn đề cần thay đổi, bổ sung và những tác động tiềm năng mà những sửa đổi này có thể mang lại cho thị trường trọng tài Việt Nam.

[Khóa bồi dưỡng] Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài (Học phần cơ bản)

[Khóa bồi dưỡng] Kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng phương thức trọng tài (Học phần cơ bản)

15 Tháng 9, 2023

Nhằm giúp các doanh nghiệp , luật sư tiếp cận bài bản , có hệ thống các kiến thức về trọng tài thương mại và đặc biệt là các kinh nghiệm thực tiễn quốc tế trong lĩnh vực này , Viện Nghiên cứu và Đào tạo Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIART) thuộc Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Khóa bồi dưỡng KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG PHƯƠNG THỨC TRỌNG TÀI (Học phần cơ bản ) với thông tin cụ thể như sau

Hội thảo Giải quyết tranh chấp xây dựng quốc tế tại Việt Nam: Các Khiếu nại & Tranh chấp – Khuyến nghị từ thực tiễn

Hội thảo Giải quyết tranh chấp xây dựng quốc tế tại Việt Nam: Các Khiếu nại & Tranh chấp – Khuyến nghị từ thực tiễn

12 Tháng 9, 2023

Với mục đích cung cấp góc nhìn chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và đưa ra một số khuyến nghị khi giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng xây dựng quốc tế tại Việt Nam, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) và Công ty Luật TNHH Lee & Ko tổ chức Hội thảo “ Tranh chấp xây dựng quốc tế tại Việt Nam: Các Khiếu nại & Tranh chấp – Khuyến nghị từ thực tiễn ”.

Hội thảo Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng từ Ban Phân xử (DAB) đến trọng tài và những bài học thực tiễn

Hội thảo Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng từ Ban Phân xử (DAB) đến trọng tài và những bài học thực tiễn

26 Tháng 7, 2023

Cơ chế giải quyết tranh chấp thông qua Ban Phân xử tranh chấp (DAB/DAAB) theo FIDIC là cơ chế quản lý hợp đồng, và những tranh chấp chưa được DAB giải quyết hoặc những tranh chấp mà quyết định của DAB không được chấp nhận bởi một bên sẽ được giải quyết bằng trọng tài. Trong thực tiễn, đã có nhiều vụ kiện trọng tài quốc tế về xây dựng (bao gồm các vụ kiện trọng tài ICC) sau khi các bên đã cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua DAB. Nhằm cung cấp thông tin thực tiễn về giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng và mở ra diễn đàn thảo luận giữa các luật sư, trọng tài viên và chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam và quốc tế, Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam (VECAS), phối hợp cùng Công ty Luật TNHH YKVN, Công ty tư vấn EXPONENT và Tòa Trọng tài quốc tế ICC, với sự đồng hành hỗ trợ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), tổ chức Hội thảo Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng từ Ban Phân xử (DAB) đến trọng tài và những bài học thực tiễn . Hội thảo sẽ đề cập cơ chế giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng thông qua Ban Phân xử tranh chấp (DAB), các thủ tục cần quan tâm từ DAB đến trọng tài cũng như những bài học thực tiễn để giảm thiểu rủi ro pháp lý.

Chuỗi sự kiện về quản trị pháp lý doanh nghiệp 2023 (Legal Management Series 2023 – LMS 2023)

Chuỗi sự kiện về quản trị pháp lý doanh nghiệp 2023 (Legal Management Series 2023 – LMS 2023)

06 Tháng 6, 2023

Trải qua không ít biến động, TP. Hồ Chí Minh nói riêng và khu vực phía Nam nói chung đã chứng minh được khả năng phục hồi và thích ứng vô cùng nhanh chóng; góp phần đáng kể vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế cả nước. Tuy nhiên, song song với những thành công, doanh nghiệp cũng phải đối mặt với không ít thách thức trong quá trình kinh doanh; một trong những thách thức đó chính là các vấn đề về quản trị pháp lý doanh nghiệp. Thực tiễn cho thấy, hoạt động của doanh nghiệp luôn tiềm ẩn các nhu cầu pháp lý cần được giải quyết, vì thế, việc đưa ra các khuyến nghị và cung cấp các công cụ pháp lý hữu hiệu để kiểm soát, quản lý các rủi ro pháp lý là điều hết sức cần thiết.  

Tọa đàm góp ý báo cáo rà soát các mẫu hợp đồng hợp tác công - tư và báo cáo huy động nguồn lực tài chính mới cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

Tọa đàm góp ý báo cáo rà soát các mẫu hợp đồng hợp tác công - tư và báo cáo huy động nguồn lực tài chính mới cho các dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam

24 Tháng 5, 2023

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (Luật PPP) đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 với kỳ vọng đạt bước tiến trong thu hút đầu tư từ khối tư nhân thông qua hợp tác công – tư để thực hiện các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, cung cấp dịch vụ công. Rất nhiều các công việc đã và đang được các Bộ ngành, trong đó có Quý Bộ, đẩy mạnh triển khai theo Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 23/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ để nhanh chóng thúc đẩy việc bổ sung, hoàn thiện các hướng dẫn làm cơ sở cho việc triển khai các dự án đối tác công tư.

[VAW 2023] Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác và Hội thảo Vướng mắc, rủi ro pháp lý và giải pháp cho nhà thầu xây dựng Việt Nam

[VAW 2023] Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác và Hội thảo Vướng mắc, rủi ro pháp lý và giải pháp cho nhà thầu xây dựng Việt Nam

11 Tháng 5, 2023

 Để hoàn thiện cơ chế chính sách, Chính phủ đang có nhiều chỉ đạo sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung các văn bản pháp luật như luật xây dựng, luật đấu thầu, luật đầu tư v..v. nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển. Để phản ánh thực tế tới Quốc hội, Chính phủ những vướng mắc, khó khăn cơ chế chính sách chưa phù hợp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng, Hiệp hội các nhà thầu Xây dựng Việt Nam (VACC) phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) tổ chức Hội thảo “VƯỚNG MẮC, RỦI RO PHÁP LÝ VÀ GIẢI PHÁP CHO NHÀ THẦU XÂY DỰNG VIỆT NAM”

[VAW 2023] Hội thảo Sẵn sàng cho những đột phá trong Trọng tài quốc tế tại Việt Nam

[VAW 2023] Hội thảo Sẵn sàng cho những đột phá trong Trọng tài quốc tế tại Việt Nam

11 Tháng 5, 2023

Trọng tài quốc tế tại Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục phát triển, khi ngày càng nhiều doanh nghiệp thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh trong khu vực đang tìm kiếm các cơ chế giải quyết tranh cháp hiệu quả và đáng tin cậy. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần chuẩn bị mọi hành trang để sẵn sàng cho những đột phá trong trọng tài quốc tế.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI