...

VIAC hỗ trợ doanh nghiệp 20% phí Hòa giải và phí Trọng tài giai đoạn dịch bệnh Covid-19

09 Tháng 9, 2021

Ngày 09/08/2021 vừa qua, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) và Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC) thuộc VIAC đã chính thức ban hành Quyết định số 85/QĐ-VIAC và Quyết định số 86/QĐ-VIAC về việc giảm 20% phí trọng tài và hòa giải đối với các vụ tranh chấp giải quyết tranh chấp tại VIAC và VMC trong giai đoạn từ ngày 09/08/2021 đến ngày 31/12/2021.

Tình hình dịch Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đã tác động và ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất và kinh doanh của các doanh nghiệp. VIAC/VMC thấu hiểu các khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay và quyết định giảm phí trọng tài và hòa giải nhằm chia sẻ đối với các khó khăn của các doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp vượt qua thách thức trong giai đoạn hiện nay. Trước đó, năm 2020, khi dịch bệnh bùng phát gây ra những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp, VIAC/VMC cũng đã áp dụng mức phí đặc biệt dành riêng cho giai đoạn Covid-19.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, đồng thời đảm bảo an toàn và hạn chế rủi ro do dịch bệnh cho doanh nghiệp đang và sẽ sử dụng dịch vụ trọng tài và hòa giải, VIAC/VMC cũng đã có văn bản khuyến nghị về phương thức liên lạc, trao đổi cũng như các giải pháp để hạn chế việc trì hoãn quá trình tố tụng. Cụ thể, tăng cường hình thức trao đổi thông tin qua điện thoại, email và chuyển phát qua đường bưu điện; các phiên họp giải quyết tranh chấp được khuyến khích tiến hành theo hình thức teleconference, videoconference hoặc các phương thức trực tuyến phù hợp khác.

 

*Tải về các tệp đính kèm:

  Quyết định số 85/QĐ-VIAC về việc giảm phí trọng tài

  Quyết định số 86/QĐ-VIAC về việc giảm phí hòa giải

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI