Trọng tài thương mại

Trọng tài thương mại

#008 | Xác định tư cách đại diện theo ủy quyền (Cho cá nhân hay Tổ chức)

#008 | Xác định tư cách đại diện theo ủy quyền (Cho cá nhân hay Tổ chức)

08/30/2021

Công ty Hồng Kông (Nguyên đơn) lập giấy ủy quyền để cho cá nhân là Luật sư Q thuộc Văn phòng luật sư L (Người đại diện) tiến hành giao dịch với Công ty Việt Nam (Bị đơn). Thực tế, một thỏa thuận đã được xác lập giữa Nguyên đơn và Bị đơn thông qua người đại diện. Theo Hội đồng Trọng tài, chủ thể đại diện cho Nguyên đơn là cá nhân Luật sư Q, chứ không phải là Văn phòng luật sư L.

#007 | Giao dịch do chi nhánh của công ty xác lập

#007 | Giao dịch do chi nhánh của công ty xác lập

08/30/2021

Công ty P (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty H (Bị đơn - Bên mua) có tranh chấp về hợp đồng mua bán thép xây dựng do chi nhánh của Bị đơn xác lập. Theo Hội đồng Trọng tài, hợp đồng này ràng buộc Bị đơn.

#006 | Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

#006 | Đề nghị và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

08/30/2021

Công ty Indonesia (Nguyên đơn) ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Việt Nam (Bị đơn) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nguyên đơn trong vụ tranh chấp kinh doanh thương mại với một công ty của Việt Nam tại Tòa án Việt Nam. Sau khi kết thúc giai đoạn phúc thẩm, Bị đơn gửi Nguyên đơn một dự thảo hợp đồng dịch vụ pháp lý cho giai đoạn giám đốc thẩm. Theo Hội đồng Trọng tài, giữa các Bên có thể tồn tại hợp đồng dịch vụ pháp lý mới.

#005 | Tranh chấp về bảo hiểm gom hàng

#005 | Tranh chấp về bảo hiểm gom hàng

08/12/2021

Hàng hoá có thể được thu gom, phân lô, đóng gói, phân loại, tập hợp trong một khoảng thời gian nhất định trước khi đưa lên xe đầu kéo để vận chuyển đến người nhận hàng. Tranh chấp về thời gian làm những việc này có thuộc phạm vi trách nhiệm bảo hiểm hay không là một vấn đề đáng lưu ý qua vụ kiện dưới đây (theo tài liệu của một hãng luật nước ngoài) để bạn đọc tham khảo.

#004 | Điều chỉnh lại hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

#004 | Điều chỉnh lại hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi

05/25/2021

Công ty Slovenia (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty Việt Nam (Bị đơn - Bên mua) ký hợp đồng 05 năm, mỗi năm với số lượng hàng cụ thể, giá cụ thể.

#003 | Hợp đồng được xác lập thông qua đại diện theo pháp luật

#003 | Hợp đồng được xác lập thông qua đại diện theo pháp luật

05/21/2021

Tồn tại một hợp đồng mua bán được xác lập năm 2009 giữa Công ty Đài Loan, Trung Quốc (Nguyên đơn - Bên bán) và Công ty Việt Nam (Bị đơn - Bên mua). 

#002 | Tranh chấp về giám định hàng hóa trong hợp đồng bảo hiểm

#002 | Tranh chấp về giám định hàng hóa trong hợp đồng bảo hiểm

05/17/2021

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền thực hiện việc giám định tổn thất để xác định nguyên nhân và mức độ tổn thất..." (khoản 1 Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2000).

Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Thực tiễn thi hành Luật Trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

05/05/2021

Luật TTTM được ban hành đã khắc phục được các bất cập của Pháp lệnh TTTM 2003, tiếp thu các tiêu chuẩn và thực tiễn pháp luật trọng tài quốc tế, thúc đẩy trọng tài trở thành một phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả, cụ thể:

#001 | Tranh chấp về thanh toán công nợ

#001 | Tranh chấp về thanh toán công nợ

04/19/2021

Nợ và thanh toán nợ trực tiếp hoặc có bên thứ ba tham gia thanh toán là việc bình thường. Tuy vậy, không làm rõ và yêu cầu xác nhận phù hợp có thể dẫn đến tranh chấp phức tạp tuy số tiền không lớn như vụ kiện dưới đây để bạn đọc tham khảo.

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI