...

Tòa án nhân dân Tối cao thành lập Hội đồng tư vấn án lệ

16 Tháng 6, 2022

Theo Quyết định số 148/QĐ-TANDTC về việc Thành lập Hội đồng tư vấn án lệ của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ngày 10 tháng 6 năm 2022; đồng thời, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao quyết định thành lập Hội đồng tư vấn án lệ trong đó có 5 thành viên là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

Quyết định nêu rõ, căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13; căn cứ Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ; căn cứ vào Công văn của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc cử thành viên tham gia Hội đồng tư vấn án lệ. Đồng thời, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân Tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao quyết định thành lập Hội đồng tư vấn án lệ, gồm các đồng chí có tên sau đây: 

 1. PGS.Tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, Chủ tịch Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân Tối cao - Chủ tịch Hội đồng; 

 2. Tiến sĩ Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng khoa học Tòa án nhân dân Tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

 3. Thạc sĩ Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - Phó Chủ tịch Hội đồng; 

 4. Tiến sĩ Bùi Ngọc Hòa, Nguyên Phó Chánh án thường trực Tòa án nhân dân Tối cao - thành viên Hội đồng; 

 5. Thạc sĩ Tống Anh Hào, Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - thành viên Hội đồng; 

 6. Tiến sĩ Nguyễn Sơn, Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - thành viên Hội đồng; 

 7. Tiến sĩ Nguyễn Thúy Hiền, Nguyên Phó Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao - thành viên Hội đồng; 

 8. Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam - thành viên Hội đồng; 

 9. Tiến sĩ Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp - thành viên Hội đồng; 

 10. Tiến sĩ, Luật sư Phan Trung Hoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam - thành viên Hội đồng; 

 11. Tiến sĩ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao - thành viên Hội đồng; 

 12. Tiến sĩ, Đại tá Chử Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) - thành viên Hội đồng (tham gia Hội đồng tư vấn án lệ về hình sự); 

 13. Đại tá Nguyễn Thanh Huy, Phó Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng - thành viên Hội đồng (tham gia Hội đồng tư vấn án lệ về hình sự); 

 14. PGS.Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, Giám đốc Chương trình Thạc sỹ Chính sách công, Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright – thành viên Hội đồng; 

 15. GS.Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, Trưởng khoa Luật Dân sự Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh - thành viên Hội đồng; 

 16. PGS.Tiến sĩ Nguyễn Bá Bình, Trưởng khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội - thành viên Hội đồng.

 17. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Trưởng khoa Khoa Luật Học viện An ninh nhân dân - thành viên Hội đồng; 

 18. Tiến sĩ Nguyễn Chí Công, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học Tòa án nhân dân Tối cao - Thư ký Hội đồng. 

Hội đồng tư vấn án lệ có trách nhiệm nghiên cứu, thảo luận, cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung của từng bản án, quyết định được đề xuất lựa chọn làm án lệ và nội dung của từng dự thảo án lệ để lưu hồ sơ báo cáo Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. 

Kinh phí hoạt động của Hội đồng tư vấn án lệ được lấy từ kinh phí chi thường xuyên của Tòa án nhân dân Tối cao và được thực hiện theo quy định của pháp luật. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin liên quan

 • VCCI
  VIBOnline
  Trường đại học ngoại thương
  Trường Đại Học Luật
  VCCI