...

VIAC ký kết Thỏa thuận Hợp tác với Viện Trọng tài SSC thuộc Phòng Thương mại Stockholm

22 Tháng 3, 2024

Tháng 01/2024, Trung tâm Trọng tài Thương mại quốc tế Việt Nam (VIAC) và Viện Trọng tài SCC thuộc Phòng Thương mại Stockholm đã ký kết Thỏa thuận Hợp tác, với các nội dung hợp tác hướng tới góp phần thúc đẩy sự phát triển của trọng tài thương mại quốc tế, góp phần tăng cường quan hệ thương mại giữa quốc gia.

Là tổ chức Trọng tài và Hòa giải hàng đầu tại Việt Nam và có uy tín quốc tế, những năm gần đây, mục tiêu hoạt động của VIAC là thúc đẩy sự phát triển của phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, hòa giải hoặc các phương thức giải quyết tranh chấp khác theo quy định của pháp luật một cách thân thiện, công bằng, thuận lợi và nhanh chóng, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ giữa các tổ chức và cá nhân trong nước, giữa Việt Nam với nước ngoài. Về phía đối tác, Viện Trọng tài SCC là tổ chức độc lập và phi lợi nhuận thuộc Phòng Thương mại Stockholm. SCC cung cấp các dịch vụ giải quyết tranh chấp, đồng thời triển khai đa dạng các hoạt động hướng tới mục tiêu thuận lợi hóa thương mại xuyên biên giới giữa các quốc gia cũng như góp phần tạo dựng các điều kiện lý tưởng cho phát triển bền vững toàn cầu.

Theo Thỏa thuận Hợp tác, hai bên cam kết đồng hành cùng nhau trong các hoạt động nhằm thúc đẩy sự phát triển của các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại hiệu quả thông qua trọng tài thương mại cũng như các phương thức giải quyết tranh chấp (ADR) khác. Thỏa thuận Hợp tác giữa VIAC và SCC được kỳ vọng sẽ tiếp thêm một bước tiến trong việc tăng cường quan hệ kinh tế và đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua các hoạt động triển khai theo thỏa thuận hợp tác này, các bên mong muốn góp phần thúc đẩy việc sử dụng rộng rãi trọng tài như một phương thức hiệu quả trong giải quyết các tranh chấp thương mại, tạo thuận lợi cho các giao dịch thương mại và kinh tế giữa các bên không chỉ tại Việt Nam, Thụy Điển mà còn ở các quốc gia khác.

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    VCCI