VIAC và hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

24 Tháng 3, 2020

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC), bên cạnh việc tổ chức hoạt động giải quyết tranh chấp bằng trọng tài hoặc các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại khác theo quy định của pháp luật, còn đề cao nhiệm vụ đồng hành, hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng doanh nghiệp. Ngoài các hoạt động tiến hành chủ động hoặc phối hợp với các đối tác, VIAC cũng tham gia đóng góp hoạt động trong Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 (gọi tắt là Chương trình 585) do Bộ Tư pháp chủ trì.

Năm 2020, Bộ tư pháp triển khai chuỗi bài giảng ghi hình gồm các nội dung xoay quanh chủ đề pháp luật hợp đồng với sự tham gia của các giảng viên là chuyên gia – Trọng tài viên đến từ VIAC. Các bài giảng được trình bày ngắn gọn, kết hợp giữa lý thuyết với kỹ năng nghiệp vụ thực tế, chính xác, dễ hiểu và gắn với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp. Để từ đó, doanh nghiệp được cung cấp đầy đủ, có hệ thống những thông tin pháp luật cơ bản, cần thiết nhất trong hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời, đưa ra các kỹ năng nghiệp vụ áp dụng pháp luật cần thiết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

 

 

TRUY CẬP XEM DANH SÁCH BÀI GIẢNG

Về Chương trình Hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp

Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhằm triển khai đồng bộ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp.

Thông tin chi tiết về chương trình vui lòng truy cập tại: 

> https://htpldn.moj.gov.vn/Pages/TrangChu.aspx

Tin liên quan

  • VCCI
    VIBOnline
    Trường đại học ngoại thương
    Trường Đại Học Luật
    Diễn đàn doanh nghiệp